elearning   English Vietnamese

1900999918

Sport day

Một trong những giá trị cốt lõi của Công ty Đại Cát Á là "Trí & Lực". Lực là thể lực, là tài sản lớn nhất của mỗi chúng ta. Do đó chúng tôi tổ chức các buổi Sport day vào cuối tuần với nhiều chủ đề để tăng thể lực cho tập thể.

Chúng tôi xây dựng một tập thể khỏe mạnh, tự tin, bền bỉ và quyết chiến thắng !


 
 

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM