elearning   English Vietnamese

1900999918

Quản lý 4.0
 

Chúng tôi luôn sáng tạo và cập nhật những kiến thức quản lý và công nghệ mới để phát triển công ty theo hướng 4.0 đảm bảo sự phát triển hiệu quả và bền vững.

-   Áp dụng các phương pháp quản lý hiệu quả như Management by Objective (MBO), Objective Key Result (OKR), Key Performance Indicator (KPI)

-   Áp dụng phần mềm quản lý công ty toàn diện

-   Áp dụng phần mềm quản lý kinh doanh & chăm sóc khách hàng

-   Áp dụng phần mềm kế toán tài chính & kho vận

-   Áp dụng các nền tảng online trong vận hành công việc

-   Áp dụng công cụ phát triển marketing online

-   Triển khai đào tạo sản phẩm, bán hàng và marketing cho khách hàng bằng E-learning Daicata

-   Triển khai làm việc kết hợp online và offline vừa đảm bảo hiệu quả công việc vừa cân bằng các yếu tố tinh thần làm việc, cân bằng cuộc sống công việc, chi phí vận hành, phát huy khả năng sáng tạo và chủ động trong công việc

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM