elearning   English Vietnamese

1900999918

Phát triển bản thân

Tại công ty Đại Cát Á chúng tôi luôn tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển bản thân mỗi ngày. Chúng tôi triển khai dự án cho mỗi nhân viên đọc sách và nghiên cứu các kỹ năng mềm từ nhiều nguồn online & offline và áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Kỹ năng mềm giúp cho mỗi cá nhân phát triển hoàn thiện hơn và dễ dàng để đạt được những mục tiêu trong công việc và cuộc sống của bản thân, tổ chức và xã hội !


 
THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM