elearning   English Vietnamese

1900999918

Liên hoan công ty

Chúng tôi luôn luôn cùng nhau không chỉ cùng nhau trong công việc mà còn trong các buổi liên hoan mừng kết quả kinh doanh tốt, mừng thành viên mới, mừng thực hiện tốt các sự kiện & các hoạt động chung.

Sống và làm việc cân bằng là mục tiêu của chúng tôi luôn hướng đến mỗi ngày trong môi trường Đại Cát Á !  

 
  
Các thành viên trong gia đình Đại Cát Á với slogan của năm nay: "Làm việc thông minh, vui chơi hết mình" để luôn năng động và sáng tạo trong công việc.

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM