elearning   English Vietnamese

1900999918

Họp tổng kết và gala dinner 2023
Cuối năm 2023 Đại Cát Á đã tổ chức họp tổng kết và Gala dinner để tổng kết hoạt động kinh doanh, marketing, đào tạo, hoạt động chung và tôn vinh những nhân viên xuất sắc trong năm trong các hoạt động của công ty.

Thật hạnh phúc khi tất cả những mục tiêu đề ra đều đạt được sau một năm cố gắng và quyết tâm và tất cả chúng tôi đều sẵn sàng cho những mục tiêu lớn hơn và xa hơn vào những năm sau. 


THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM