elearning   English Vietnamese

1900999918

Hoạt động từ thiện

Chúng tôi tổ chức các hoạt động từ thiện hằng năm tại Miền Bắc và Miền Nam như đóng góp vật dụng, máy móc, hàng hóa cho các chùa, nhà thờ, trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, các quỹ từ thiện và bệnh viện.

Chúng tôi luôn quan niệm rằng không cần chờ đến khi chúng ta to lớn, giàu có và thành công mới làm từ thiện mà bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể chia sẻ và giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn trong xã hội !

 hoạt động từ thiện công ty đại cát á
hoạt động từ thiện công ty đại cát á
hoạt động từ thiện công ty đại cát á
hoạt động từ thiện công ty đại cát á
hoạt động từ thiện công ty đại cát á
hoạt động từ thiện công ty đại cát á
hoạt động từ thiện công ty đại cát á

hoạt động từ thiện công ty đại cát á
hoạt động từ thiện công ty đại cát á
hoạt động từ thiện công ty đại cát á
hoạt động từ thiện công ty đại cát á
hoạt động từ thiện công ty đại cát á
 

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM