elearning   English Vietnamese

1900999918

Hiến máu nhân đạo 2023
Hiến máu nhân đạo năm 2023 tại Hà Nội và TP.HCM. Mỗi cá nhân Đại Cát Á đều ý thức rằng hiến máu là sự chia sẻ lớn lao và đem lại cuộc sống cho rất nhiều bệnh nhân.

Do đó chúng tôi tự hào luôn sẵn sàng thực hiện hoạt động này hằng năm và bất cứ khi nào đất nước kêu gọi !
THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM