elearning   English Vietnamese

1900999918

Giá trị cốt lõi

"NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI"

 giá trị cốt lõi của công ty đại cát á

1. TRÍ & LỰC (Luôn học hỏi nâng cao trí tuệ & thể lực)

2. TRUNG THỰC (Trung thực với cty, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác)

3. TINH THẦN (Luôn luôn mạnh mẽ trong công việc & cuộc sống)

4. TRÁCH NHIỆM (Trách nhiệm trong mỗi công việc & cuộc sống)

5. TẦM NHÌN (Tầm nhìn xa trong công việc & cuộc sống)

6. TỔ CHỨC (Tổ chức công việc & cuộc sống khoa học, chuyên nghiệp, chủ động)

7. TÔN TRỌNG (Tôn trọng cty, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác)

8. TẬP THỂ (Cùng chung tay xây dựng tập thể vững mạnh)
 

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM