elearning   English Vietnamese

1900999918

Định hướng phát triển
 

-   TẦM NHÌN: Trở thành công ty thành công tại Việt Nam trong ngành mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng.

-   SỨ MỆNH: Luôn đem đến cho khách hàng những những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

-   TRIẾT LÝ: Tốt hơn mỗi ngày (better everyday) cho khách hàng, nhân viên, công ty và xã hội

-   ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN: Trở thành công ty thành công trong các lĩnh vực phân phối đa ngành, đa thương hiệu và đa kênh và phát triển bền vững.

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM