elearning   English Vietnamese

1900999918

Training nội bộ

Một trong những giá trị cốt lõi của Công ty Đại Cát Á là "Trí & Lực". Trí là kiến thức, là nền tảng cho sự phát triển của mỗi cá nhân, tập thể và nhân loại. Do đó chúng tôi luôn đề cao tinh thần học hỏi mỗi ngày từ cá nhân trong công ty và từ bên ngoài xã hội.

Chúng tôi tổ chức nhiều đề tài training nội bộ như kiến thức sản phẩm, kinh doanh, marketing, kỹ năng mềm, thể thao và người dạy là chính nhân viên công ty và các chuyên gia từ các công ty khác.

Nhờ những hoạt động training nội bộ mà chúng tôi đã trở thành một tập thể có nhiều kiến thức, kỹ năng và tinh thần sẻ chia !

 

 


 

 


Tinh thần học tập không chỉ về kiến thức sản phẩm để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất mà còn về những kỹ năng và kinh nghiệm trong cuộc sống để giúp các nhân viên nâng cao kỹ năng và tay nghề.
 

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM