elearning   English Vietnamese

1900999918

Thảo luận đề tài
 

Một hoạt động mạnh trong chương trình phát triển nhân viên của chúng tôi là tổ chức các buổi thảo luận đề tài để tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có thể tự nghiên cứu thông tin, tự chủ trì 1 buổi đào tạochia s thông tin cho các bạn khác trong nhóm và cùng thảo luận.

Hoạt động này giúp mỗi nhân viên phát triển khả năng tự nghiên cứu, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, chia sẻ và phản biện.

Những kỹ năng và kiến thức này giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn và tự tin hơn !

 thảo luận đề tài công ty đại cát á
thảo luận đề tài công ty đại cát á
thảo luận đề tài công ty đại cát á
thảo luận đề tài công ty đại cát á
thảo luận đề tài công ty đại cát á
thảo luận đề tài công ty đại cát á
thảo luận đề tài công ty đại cát á
thảo luận đề tài công ty đại cát á
 

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM