elearning   English   Vietnamese

(028) 3995 5111

Thảo luận đề tài
 
Ngoài những buổi Training nội bộ, Ban Lãnh Đạo của Công ty cũng luôn khuyến khích các thành viên tổ chức các Khóa Thảo luận Đề Tài chung cho mọi người, như đề tài về sức khỏe, ăn uống, tổ chức và làm việc khoa học....
 thảo luận đề tài công ty đại cát á
thảo luận đề tài công ty đại cát á
thảo luận đề tài công ty đại cát á
thảo luận đề tài công ty đại cát á
thảo luận đề tài công ty đại cát á
thảo luận đề tài công ty đại cát á
thảo luận đề tài công ty đại cát á
thảo luận đề tài công ty đại cát á
Những buổi thảo luận cũng là dịp để các thành viên trong công ty gặp gỡ, và học hỏi lẫn nhau để phát triển không ngừng trong cuộc sống! 

Phân phối mỹ phẩm

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM