elearning   English   Vietnamese

(028) 3995 5111

Sport day
Như Hồ Chủ Tịch đã dạy: "Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện", chính vì vậy Ban Lãnh Đạo của Công ty đã tổ chức ra những ngày thể thao cuối tuần cho các nhân viên trong công ty tại TpHCM & Miền Bắc.
Giải đấu đã kích thích tinh thần thể thao và óc sáng tạo của các thành viên trong công ty.

 
 

Phân phối mỹ phẩm

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM