elearning   English Vietnamese

1900999918

Sinh nhật nhân viên

Chúng tôi luôn chăm sóc từng nhân viên thông qua nhiều hoạt động, đặc biệt là ngày sinh nhật. Sinh nhật là một ngày đặc biệt nên mỗi bạn sẽ được nhận những lời chúc tốt đẹp, quà & bánh sinh nhật và tiệc sinh nhật rất vui cùng với tinh thần chia sẻ của toàn công ty. 
 


Điều đặc biệt của gia đình Đại Cát Á là mỗi thành viên đều hòa đồng thân thiện và làm việc hết sức và luôn quan tâm đến nhau trong mỗi dịp đi chơi hoặc liên hoan sinh nhật.
 

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM