elearning   English   Vietnamese

(028) 3995 5111

Liên hoan công ty
Nhằm tạo một sân chơi lành mạnh và cũng như động viên khích lệ toàn thể nhân viên trong công ty, Ban Lãnh Đạo luôn tổ chức những buổi liên hoan để cho các thành viên trong công ty có dịp gặp gỡ, trao đổi và giảm bớt căng thẳng sau giờ làm việc.


  


 
  
Các thành viên trong gia đình Đại Cát Á với slogan của năm nay: "Làm việc thông minh, vui chơi hết mình" để luôn năng động và sáng tạo trong công việc.

Phân phối mỹ phẩm

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM