elearning   English   Vietnamese

(028) 3995 5111

Khám sức khỏe hàng năm
"Sức khỏe" cũng là một trong những yếu tố quan trọng được Ban Lãnh Đạo Công ty Đại Cát Á chú trọng. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm để giúp cho các thành viên hiểu được sức khỏe của mình tăng tính hiệu quả trong công việc.
  

Phân phối mỹ phẩm

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM