elearning   English Vietnamese

1900999918

Giải cầu lông

Hằng năm chúng tôi tổ chức giải cầu lông Đại Cát Á tại TP.HCM và Hà nội cho toàn thể nhân viên với mục tiêu tăng cường sức khỏe, xây dựng tinh thần mạnh mẽ, đoàn kết, cạnh tranh và fair play !

 

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM