elearning   English Vietnamese

(028) 3995 5111

Giải cầu lông

Hằng năm chúng tôi tổ chức giải cầu lông Đại Cát Á tại TP.HCM và Hà nội cho toàn thể nhân viên với mục tiêu tăng cường sức khỏe, xây dựng tinh thần mạnh mẽ, đoàn kết, cạnh tranh và fair play !
 

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM