elearning   English Vietnamese

1900999918

Giải bóng đá

Chúng tôi tổ chức giải Bóng đá Đại Cát Á hằng năm cho toàn thể nhân viên công ty với mục tiêu tăng cường sức khỏe, xây dựng teamwork, chiến lược, tinh thần mạnh mẽ, cạnh tranh và fair play !

 
 

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM