elearning   English Vietnamese

1900999918

Cuộc thi Got Talent

Trong chuyến du lịch công ty mỗi năm chúng tôi tổ chức cuộc thi Got Talent Đại Cát Á tạo cơ hội cho các bạn thể hiện khả năng của bản thân, khả năng thể hiện trước công chúng, tăng cường tinh thần tập thể và cảm nhận hạnh phúc khi cùng nhau.

  

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM